09\&دوشنبه29;\32\&929;\ آذر\&دوشنبه29;\/\32\&929;\

کتاب خوانی

کتاب‌های داستانی عمیق‌ترین و بهترین درک نویسنده از زندگی را در خود جای داده است و به ما این امکان را می‌دهد از دید فرد دیگری به مسائل بنگریم و زندگی‌های دیگری را تجربه کنیم.