images (1)

رضایی

علوم

“توی این دو سال شرایط کرونایی خیلی پایه درسی فرزندم ضعیف شده بود . برای خودشم خیلی سخت بود که درساش رو مفهومی درک نمیکرد. ممنونم از تمامی زحماتتون چون کاملا رضایت و خوشحالی رو در فرزندم میبینم . باتشکر فراوان از موسسه نسیم اندیشه”