دبیرستان نسیم اندیشه جهت پالایش و کنترل کیفیت آموزش هر ساله اقدام به سنجش نظر دانش آموزان نسبت به عملکرد دبیران می نماید. داده ها پس از جمع آوری توسط پرسنل آموزشگاه تجزیه و تحلیل می شود و در تصمیم گیری های آموزشی آتی مد نظر قرار خواهد گرفت. دانش آموزان لطفا با دقت و با رعایت انصاف پرسش های زیر را پاسخ دهید و ما را در نیل به اهدافمان یاری کنید. ضمنا پاسخ شما نزد ما محفوظ است.